İş başvurusu için: basvuru@vitalhospital.com.tr
Vital Hospital

Bahçelievler Mah. Deli Hüseyin Paşa Cad. Şevket Dağ Sok. No:2 Bahçelievler / İstanbul

Özel Vital Hospital Web Sitesine Hoş Geldiniz 7/24 Hizmet Vermekteyiz Detaylı Bilgi İçin

: +90 (212) 557 40 00
Op.Dr. Murat Hasan Uçankale

Doğum Tarihi / Yeri:  Üsküdar/ 1972

Lise:  Edirne Anadolu Lisesi, İstanbul. 1990

Üniversite:  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul. 1990-1997.

Uzmanlık eğitimi:                 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi                                                 Beyin ve Sinir Cerrahisi Klniği;1998-2004

 Dernek Üyelikleri:                İstanbul Tabip Odası                                                                     Türk Nöroşirürji Derneği

Yabancı Dil:                          İngilizce / Almanca

 Tıpta Uzmanlık Tezi:    Bir KALPAİN  İnibitörü Olan SJA6017’nin Nöroprotektif etkilerinin Deneysel Spinal Kord Travması Modelinde İncelenmesi” Sağlık Bakanlığı, 2004 


KLİNİK  ÇALIŞMALAR

Karaoğlan A, Uçankale M, Antar V, Barut Ş, Sağmanlıgil A, Çolak A, “Basit diskektomi ve diskektomiyle birlikte füzyon yapılan servikal disk hernisi olgularının karşılaştırılması“. Taksim Hast. Tıp Dergisi 3: 3-8 (2003). 


OLGU SUNUMLARI

Karaoğlan A, Uçankale M, Barut Ş, Çolak A, ”Chronic and subacute asymyomatic bilateral subdural hematomas as a complication of ventriculoperitoneal shunt in child”. Taksim Hast. Tıp Dergisi 33: 36-39 (2003)


DENEYSEL  ARAŞTIRMALAR

Karaoğlan A, Uçankale M, Uzun H, Barut Ş, Belce A, Çolak A, “Tirofibanın Beyin İskemisi Oluşturulmuş Ratlardaki Nöroprotektif Etkinliğinin İncelenmesi. Ön Çalışma Sonuçları”. Türk Nöroşirürji Dergisi 12: 40-47 (2002). 

Berksoy İ, Uçankale M, Kaya E, Erzik C, Bilgüvar K, Şahan E, İğdem AA, Çırakoğlu B, Çolak A, “ Bir kaspaz-3 inhibitörü olan Ac-DMQD-CHO’nun nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travması modelinde incelenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği, XVIII. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri, 84, Antalya, 2004.

 Kaya E, Uçankale M, Berksoy İ, Erzik C, Bilgüvar K, Şahan E, İğdem AA, Çırakoğlu B, Çolak A, “Kaspaz-I inhibitörü olan Ac.YVAD.CMK’nın nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travması modelinde incelenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği, XVIII. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri,151, Antalya, 2004.

 Uçankale M, Berksoy İ, Kaya E,  Erzik C, Bilgüvar K, Şahan E, İğdem AA, Çırakoğlu B, Çolak A, “Bir kalpein VI inhibitörü olan SJA6017’nin nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travması modelinde incelenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği, XVIII. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri,152, Antalya, 2004.

Karaoğlan A, Uçankale M, Antar V, Barut Ş, Sağmanlıgil A, Çolak A, “Basit diskektomi ve

diskektomiyle birlikte füzyon yapılan servikal disk hernisi olgularının karşılaştırılması”.

Türk Nöroşirürji Derneği, XVII. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri, 153, Antalya, 2003.

Barut Ş, Uçankale M, Karaoğlan A, Sağmanlıgil A, ÇOLAK A, “Erişkin Tethered kord

sendromunda acil cerrahi”. Türk Nöroşirürji Derneği, XVII. Bilimsel Kongresi Bildiri

Özetleri, 306, İstanbul, 2002. 


Katıldığı Kongreler:

  • Spinal Cerrahi ve Periferik Sinir Cerrahisi 12-17 mart 2002, Altınyunus / Çeşme
  • Bilimsel Kongresi , 22-26 Mayıs park Mirage Belek Antalya 2004
  • Serebrovasküler Cerrahi kongresi Kuşadası 2003
  • Türk nöroşirürji Toplantısı İstanbul 2000
  • Tümörler Antalya 2001
  • İ.Ü. Cerrahpaşa tıp Fakültesi sürekli Tıp Eğitimi İstanbul  2004