Nöroloji, beyin, sinir ve kas hastalıklarının tanısı ve tıbbi tedavisi ile uğraşan bir tıp dalıdır.

 Tıptaki hızlı gelişmelerle birlikte, içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku  bozuklukları gibi ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür. Tüm bu alanlarda ciddi laboratuar çalışmalarıyla ve diğer tıp dallarıyla eşgüdümlü  bir ilişkiyle ilerlemektedir. Rahatlıkla söylenebilir ki, tıbbın son yıllarda en belirgin gelişme kaydettiği dalların başında “Nöroloji” gelmektedir.

 NÖROLOJİ BÖLÜMLERİNDE TEŞHİS VE TEDAVİ UYGULAMALARI YAPILAN HASTALIK GRUPLARI

 Ana Nörolojik Durumlar

 •    Baş Ağrıları ve Diğer Kraniofasiyal Ağrılar

 •    İnme (Serebrovasküler Hastalıklar-Beyin Damarı Tıkanmaları, Kanamalar)

 •    Epilepsi ve Diğer Nöbet Bozuklukları (Sara ve Diğer Bayılmalar)

 •    Demansiyel Sendromlar (Alzheimer Hastalığı vb.)

 •    Uyku Bozuklukları (Uyku Laboratuvarı Çalışmaları)

 •    Hareket Bozuklukları (Parkinson Hastalığı ve İlişkili Bozukluklar)

 •    Medülla Spinalis (Omurilik) Hastalıkları

 •    Çevresel Sinir Bozuklukları (Akut ve Kronik Monopolinöropatiler)

 •    Myastenia Gravis ve Diğer Sinir- Kas Kavşak Hastalıkları

 •    Kas Hastalıkları

 •    Alkole Bağlı Nörolojik Hastalıklar

 Diğer Önemli Nörolojik Durumlar

 •    ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz)

 •    MS (Multipl Skleroz) ve Benzeri Demiyelizan Hastalıklar

 •    Meniere Hastalığı

 •    Benign (Selim) Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV)

 •    Sistemik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları (Kanser, Diyabet, Tiroid Hastalıkları, Beslenme Bozuklukları, Zehirlenmeler)

 •    Anestezi ve Cerrahi Girişimlerinin Nörolojik Komplikasyonları

 •    İlaçlara Bağlı Nörolojik Komplikasyonlar

 •    Bioterörizmin Neden Olduğu Nörolojik Durumlar

 •    Çocukluk Çağı Nörolojik Hastalıkları (Pediyatrik Nörolojiyi İlgilendiren Durumlar)

 Acil Nörolojik Durumlar

 •    Status Epileptikus (Uzamış Sara Nöbeti veya Sık Tekrarlayan Nöbet)

 •    Beyin Tümörleri

 •    Beyin Travmaları (Kranio-Serebral Travmalar)

 •    Koma Durumları ve Beyin Ölümü

 •    Deliryum Krizi ve Diğer Konfüzyonel Bozukluklar

 •    Sinir Sistemi Enfeksiyonları (Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi vb.)

 Nörolojik Tanısal işlemler

 •    Nörolojik Görüntüleme Metodları;

          Bilgisayarlı tomografi (BT)

          MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme)

          Serebral Anjiografi

          Miyelografi (BT Miyolografi)

          Sisternografi-Ventrikülografi

          PET (Pozitron Emisyon Tomografisi)

          SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomografi)

          Karotis-Vertebral Arter Doppler İncelemeleri

 •    Ponksiyon Lomber (PL) ve BOS (Beyin Omurilik Sıvısı) Analizi

 •    EMG (Elektromiyografi) ve Sinir İleti Çalışmaları

 •    EEG (Elektroensefalografi) – rutin EEG, Uyku EEG’si, Tüm Gece Uykusu EEG’si

 •    Özel Uyarılmış Potansiyel Kayıtlamaları (VEP-BAEP-SSEP)

 •    Tensilon (Edrophonium) Testi Uygulaması

 •    Nörogenetik İleri Araştırmalar (Uzmanlaşmış genetik araştırma merkezlerinde yapılmaktadır.)